Home Valors
Valors

Respecte a les persones

Respectar suposa acceptar i reconèixer a les altres persones, els seus drets i la seva manera de pensar, de la mateixa manera que ens acceptem i reconeixem a nosaltres mateixos.

Respecte envers el món

Valorar i tenir cura del nostre entorn més proper, la natura i el medi ambient. Potenciem la sostenibilitat, en el sentit de proveir el millor possible l’avui, sense posar en perill els recursos del demà.

Diàleg i cooperació

Parlem i ens relacionem, parlem del que ens preocupa, intercanviem idees i opinions amb els altres, enriquint-nos com a persones. Escoltar i dialogar fa que ens coneguem més i alhora que entenguem millor com són i què pensen els altres.

Diversitat i tolerància

Respectem la diferència de races, religions, de llengua, de valors i creences. La tolerància crea una societat harmònica, sense conflictes en que s’entén la diferència i es respecta.

Igualtat de gènere

L’educació emocional és fonamental. Reconeixem les capacitats de cada persona, independentment del seu sexe, evitant qualsevol tipus de discriminació per motiu de gènere.

Creativitat

Potenciem la utilització dels recursos personals per encarar-se a les diferents situacions, creant alternatives i cercant situacions innovadores.

Plantejar-nos la missió, la visió i els valors consisteix en explicar a la societat qui som, el que pretenem fer i aconseguir, i com ho volem dur a terme.