Home L’Infant | Usuari dels centres escolars
L’Infant

“Una mirada diferent, més oberta i respectuosa…”

Ens basem en el respecte a l’infant com a persona, com a ésser únic que estableix relacions i que influeix en els esdeveniments del seu entorn. Tots i cadascun dels infants són atesos en la seva diversitat, en un clima de valoració i de respecte i de comprensió de les diferències.

Observar i escoltar el que manifesta l’infant (reaccions, demandes, gestos, silencis, accions) per poder donar una resposta individualitzada a l’infant, per saber què li passa, per acompanyar-lo i donar-li la oportunitat de conèixer-se a ell/a mateix/a. Acompanyem el creixement de cada infant i sobretot valorem i donem suport a la seva autonomia, proporcionant respostes que li aportin seguretat.

Oferim propostes d’activitats en funció dels seus interessos, sense seguir estereotips socials vinculats al gènere. Per tot això donem especial rellevància al llenguatge, a la finalitat dels materials a les estances, i als patis de les nostres escoles bressol, i en l’ús compartit i plural dels espais. Som molt curosos tan amb els missatges i imatges dels contes que expliquem, com en les propostes que oferim als infants.

Creiem en l’infant com un ésser actiu, protagonista del seu propi aprenentatge, el qual posseeix una disponibilitat natural per explorar l’entorn que l’envolta.

Els infants tenen molts recursos i un gran potencial per descobrir, crear, sentir i en definitiva aprendre de manera espontània.