Home Suport a les NEE
Suport a les NEE
A Cavall de Cartró les nostres escoles bressol estan basades en un model inclusiu, no tan sols per infants amb necessitats educatives especifiques, sinó en la seva totalitat , ja que tots ells tenen necessitats educatives diferents. Malgrat això, en ocasions hi ha infants que necessiten la figura d’un vetllador, per tal de facilitar la seva integració dins el grup i aconseguir el seu desenvolupament harmònic i major autonomia personal en tots els aspectes: físic, social i intel·lectual.

Prioritzem els següents objectius:

  • Aconseguir la progressiva adquisició d’hàbits de la vida quotidiana.
  • Potenciar l’autonomia personal de l’infant.
  • Afavorir la seva integració dins el grup i potenciar la seva relació socio-afectiva amb el seu grup d’iguals.
  • Acompanyar en el procés educatiu de l’infant per tal de potenciar l’adquisició d’aprenentatges i la seva comprensió.