Home Espais globals
Espais globals
Dins dels espais globals podem trobar:  l’Espai nadó i l’espai familiar. Aquests espais d’interacció entre famílies i infants, que tenen com a objectiu clau l’aprenentatge amb la interacció de l’altre, adaptat a les diferents franges d’edat.

L’Espai nadó és una estança per a famílies amb nadons menors d’1 any, escolaritzats o no escolaritzats a l’Escola Bressol. El nadó estarà acompanyat pel seu adult de referència.

L’Espai familiar és un espai per a famílies on participen infants des dels 12 fins als 36 mesos, escolaritzats i no escolaritzats a l’Escola Bressol. L’infant estarà acompanyat pel seu adult de referència.

 

Objectius i característiques dels espais:

Es tracten d’espais oberts perquè les famílies puguin passar un temps en un ambient tranquil i amb l’objectiu de gaudir de l’infant, proporcionant-li les condicions necessàries per un correcte desenvolupament de la psicomotricitat dins del marc del moviment lliure.

És caracteritzen com a espais que ajuden a compartir vivències amb altres famílies que passen per situacions semblants segons l’edat de l’infant.

Són espais totalment adaptats a les ne­cessitats i inquietuds dels infants, un espai compartit amb altres nadons i adults que l’ajuden a créixer i desenvolupar-se.

Durant la sessió es podrà comptar amb l’assessorament de professionals. Serà un espai a on plantejar dubtes o parlar sobre temes de criança o del dia a dia dels infants.. L’educador/a els acompanyarà, dinamitzant els diferents moments, propiciant escenaris de reflexió i pensament sobre situacions relacionades amb la cura dels seus infants. Com també farà la funció d’intermediari/a i serà l’encarregat/da d’exposar els materials i les explicacions pertinents per poder dur a terme l’activitat corresponent.

Les activitats, jocs i/o temes de reflexió que es proposaran a les sessions es poden decidir prèviament i conjuntament entre tots. I sempre, amb una intencionalitat educativa.

Aquest espai crea l’ambient idoni on les famílies dels infants poden aprofitar aquests moments per reforçar els vincles amb el nadó, a través del joc, l’afecte i les emocions.

Hem de recordar la gran importància del joc com a eina de diversió, de formació, d’entreteniment i sobretot d’aprenentatge