Home Família-Escola
Família-Escola

“Família i escola treballem conjuntament.”

L’educació dels infants i els primers aprenentatges es fan a la família però en el moment que l’infant entra en el món escolar aquesta responsabilitat educativa es comparteix. Cal, doncs, treballar en aquest sentit. La família ha de ser part integrant de l’escola, per tal d’implicar-se en un projecte comú i garantir tots els canals de comunicació i de col·laboració.

L’escola bressol no pretén suplantar la funció educadora de la família, sinó ser el complement adequat per al desenvolupament complet de l’infant en els seus primers anys de vida. Col·laborar en aquest sentit és fonamental per tal d’aconseguir el benestar de l’infant en els àmbits afectius, cognitius, motrius i relacionals.

Per nosaltres la implicació i participació de les famílies és una peça clau pel desenvolupament dels infants en el dia a dia de l’escola bressol. Facilitem i promovem els canals de comunicació i participació que millor s’adaptin a les característiques i necessitats de les famílies, per tal d’avançar junts en l’acompanyament dels infants.