Home Compromís social
Compromís Social

El nostre compromís

Contribuir per aconseguir una societat més cohesionada i integradora, amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Aquest és el fonament on es basa el nostre compromís social. I ho fem mitjançant la col·laboració amb el tercer sector, la contractació de col·lectius vulnerables, les campanyes de sensibilització als infants, adolescents i famílies i un clar compromís amb les bones pràctiques en els àmbits mediambiental, social i econòmic.

A Cavall de Cartró i de forma inherent a la nostra activitat, treballem per a millorar el dia a dia de la nostra societat i del futur, des de les nostres Escoles Bressol i i Menjadors Escolars.

Els eixos del Compromís Social són: integració de col·lectius vulnerables, treballant en xarxa amb les entitats socials, i sensibilització sobre les dificultats que aquests col·lectius es troben a diari.

Conciliació laboral

Organitzar els horaris i les tasques perquè les persones que treballen a Cavall de Cartró puguin conciliar la vida laboral, familiar i personal. Per fer-ho efectiu, confiem en una certificadora externa que avalua els processos i garanteix que segueixen les pautes per assolir els objectius de conciliació. Podeu descarregar-vos aquí el certificat de conciliació EFR, emès per la Fundación MásFamilia.