Home Suport durant l’alimentació i el descans
Suport durant l’alimentació i el descans
El caràcter educatiu del temps d’acollida, alimentació i descans a les escoles bressol ens fa ser molt sensibles en les necessitats d’aquestes franges. Donem suport a l’atenció dels infants a l’acollida del matí, del suport durant alimentació i descans i en l’atenció a les necessitats de cura i higiene .

Els valors que acompanyaran la tasca educativa dels educadors de suport son:

  • Establir i afavorir un vincle de relació amb l’Infant de confiança i seguretat .
  • Respectar el ritme de cada infant .
  • Fomentar l’autonomia .
  • Fer que els infants puguin gaudir d’una estona tranquil·la i agradable en la que no només es cobreixen necessitats alimentàries sinó que també es treballen les relacions amb l’entorn i el creixement personal.
  • Transmetre als infants hàbits saludables.
  • Ajudar a parar i desparar taula, prenent petites responsabilitats.
  • Donar als infants, de manera individual, tota aquella estona que necessitin per sentir-se segurs i poder aconseguir un bon descans. Adaptar el ritme i els horaris de cada infant en funció de la seva edat i de les seves necessitats