Home Com treballem | Metodologia a les escoles
Com treballem
La nostra metodologia està basada en la descoberta i l’experimentació, essent l’infant el protagonista actiu dels seus aprenentatges. Potenciem la imaginació i la creativitat dels infants, la motivació i el seu esperit crític. Donem resposta a les seves necessitats individuals, respectant el seu temps i potenciant les seves capacitats.

“Juguem, experimentem, investiguem, aprenem …”

L’Infant curiós
El concepte d’infant entès com a ésser actiu, competent, curiós i creador. A poc a poc va construint el seu coneixement interactuant amb el seu entorn gràcies també, a la seva mirada curiosa. Acompanyem als infants per a assolir un desenvolupament físic, psicològic, emocional i social, en harmonia amb la seva manera de ser, tenint en compte la diversitat i característiques de cadascú. Oferim espais segurs i adaptats a cada moment evolutiu i facilitem materials interessants que fomentin l’exploració, l’experimentació i la relació amb els altres .
La importància de la vida quotidiana en els aprenentatges dels més petits
Les activitats de la vida quotidiana tenen un alt component educatiu. Els hàbits i les rutines proporcionen seguretat als infants. Moments com l’alimentació, la higiene o el canvi de bolquers son espais molt especials per desenvolupar capacitats motrius, d’autonomia, de coneixença d’un mateix… Concretem la quotidianitat de l’aula i de l’escola a través de propostes adaptades al seu propi benestar, interessos, necessitats i inquietuds.
Respectem el ritme evolutiu de cada infant
El respecte a l’infant passa per adequar-nos al seu ritme evolutiu i a les activitats quotidianes d’alimentació, higiene i motricitat, tenint en compte la diversitat i característiques de cadascun. Acompanyem als infants oferint-los propostes i observant. Facilitem el moviment lliure dels infants, per tal que puguin explorar, descobrir, desplaçar-se cap allà on els porti la seva curiositat i com a mitjà de coneixement del propi cos, respectant les seves iniciatives.
Proporcionem espais i diferents materials per experimentar
Preparem tant els diferents espais com els materials, per permetre als infants i fomentar l’experimentació i la descoberta, utilitzant-la com un mitjà privilegiat per a establir nous aprenentatges. Organitzem els espais i materials amb l’objectiu de mantenir viu el seu interès i la seva curiositat, essent aquests els motors principals dels seus aprenentatges. El contacte amb la natura, els materials naturals, reciclats i reals seran la base de la seva experimentació.

El joc és la base de l’aprenentatge, per tant, oferim propostes de jocs coherents, estimulants i atractius, considerant el moment evolutiu de l’infant i del grup.

Partim de cada infant com a individu únic, i de cada grup d’infants com una totalitat també única.