Home Visió
Visió
Gestió de llars d'infants municipals - Cavall de Cartró
Cavall de Cartró Serveis Educatius, com a entitat referent en el sector educatiu, de cuina i de lleure, vol continuar millorant el servei apostant per la innovació pedagògica i les noves tecnologies, així com endinsant-se en altres àrees del món educatiu.
Missió
Oferim propostes de qualitat dirigides a les necessitats dels infants i adolescents amb la voluntat de contribuir al seu desenvolupament integral. Essent coneixedors de la responsabilitat de la nostra tasca, a Cavall de Cartró Serveis Educatius creem projectes educatius exclusius per cadascuna de les activitats, adaptat tant a les seves característiques, com a l’entorn social–cultural.

Donem molta importància a la pedagogia de la vida quotidiana dels nostres infants i joves, acompanyant-los en l’establiment de la base pels futurs aprenentatges, amb els que es trobaran més endavant.

Conscients de la importància de l’espai de l’alimentació a les escoles, elaborem menús de qualitat, variats, equilibrats i amb productes de proximitat, adaptant-nos a les necessitats alimentaries a nivell individual.

Gestió escoles bressol municipals - Cavall de Cartró
Valors

PLA D’IGUALTAT

Cavall de Cartró Serveis Educatius, som una organització compromesa amb la igualtat efectiva de dones i homes. Per aquest motiu hem elaborat el nostre II Pla d’Igualtat, el marc on s’estableix el nostre compromís i les línies operatives que ens permetran avançar en matèria d’igualtat de gènere.

El Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures que serveixen per aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats en l’organització, assegurant l’absència de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

EXISTÈNCIA DELS PROTOCOLS

Disposem de protocols d’actuació en casos d’assetjament laboral, d’assetjament sexual i per raó de gènere.

Si són del vostre interès, o bé heu de notificar una incidència al Departament d’Igualtat, ho podeu fer a través de canalprotocol@cavallcartro.cat, o també podeu accedir via software de gestió d’incidències: EthicsPoint -Plataforma Navex-.

Codi QR protocols igualtat

Respecte a les persones

Respectar suposa acceptar i reconèixer a les altres persones, els seus drets i la seva manera de pensar, de la mateixa manera que ens acceptem i reconeixem a nosaltres mateixos.

Respecte envers el món

Valorar i tenir cura del nostre entorn més proper, la natura i el medi ambient. Potenciem la sostenibilitat, en el sentit de proveir el millor possible l’avui, sense posar en perill els recursos del demà.

Diàleg i cooperació

Parlem i ens relacionem, parlem del que ens preocupa, intercanviem idees i opinions amb els altres, enriquint-nos com a persones. Escoltar i dialogar fa que ens coneguem més i alhora que entenguem millor com són i què pensen els altres.

Diversitat i tolerància

Respectem la diferència de races, religions, de llengua, de valors i creences. La tolerància crea una societat harmònica, sense conflictes en que s’entén la diferència i es respecta.

Creativitat

Potenciem la utilització dels recursos personals per encarar-se a les diferents situacions, creant alternatives i cercant situacions innovadores.

Plantejar-nos la missió, la visió i els valors consisteix en explicar a la societat qui som, el que pretenem fer i aconseguir, i com ho volem dur a terme.