Home Visió
Visió
Gestió de llars d'infants municipals - Cavall de Cartró
Cavall de Cartró Serveis Educatius, com a entitat referent en el sector educatiu, de cuina i de lleure, vol continuar millorant el servei apostant per la innovació pedagògica i les noves tecnologies, així com endinsant-se en altres àrees del món educatiu.
Missió
Oferim propostes de qualitat dirigides a les necessitats dels infants i adolescents amb la voluntat de contribuir al seu desenvolupament integral. Essent coneixedors de la responsabilitat de la nostra tasca, a Cavall de Cartró Serveis Educatius creem projectes educatius exclusius per cadascuna de les activitats, adaptat tant a les seves característiques, com a l’entorn social–cultural.

Donem molta importància a la pedagogia de la vida quotidiana dels nostres infants i joves, acompanyant-los en l’establiment de la base pels futurs aprenentatges, amb els que es trobaran més endavant.

Conscients de la importància de l’espai de l’alimentació a les escoles, elaborem menús de qualitat, variats, equilibrats i amb productes de proximitat, adaptant-nos a les necessitats alimentaries a nivell individual.

Gestió escoles bressol municipals - Cavall de Cartró
Valors

Respecte a les persones

Respectar suposa acceptar i reconèixer a les altres persones, els seus drets i la seva manera de pensar, de la mateixa manera que ens acceptem i reconeixem a nosaltres mateixos.

Respecte envers el món

Valorar i tenir cura del nostre entorn més proper, la natura i el medi ambient. Potenciem la sostenibilitat, en el sentit de proveir el millor possible l’avui, sense posar en perill els recursos del demà.

Diàleg i cooperació

Parlem i ens relacionem, parlem del que ens preocupa, intercanviem idees i opinions amb els altres, enriquint-nos com a persones. Escoltar i dialogar fa que ens coneguem més i alhora que entenguem millor com són i què pensen els altres.

Diversitat i tolerància

Respectem la diferència de races, religions, de llengua, de valors i creences. La tolerància crea una societat harmònica, sense conflictes en que s’entén la diferència i es respecta.

Igualtat de gènere

L’educació emocional és fonamental. Reconeixem les capacitats de cada persona, independentment del seu sexe, evitant qualsevol tipus de discriminació per motiu de gènere.

Creativitat

Potenciem la utilització dels recursos personals per encarar-se a les diferents situacions, creant alternatives i cercant situacions innovadores.

Plantejar-nos la missió, la visió i els valors consisteix en explicar a la societat qui som, el que pretenem fer i aconseguir, i com ho volem dur a terme.