Qualitat i Medi Ambient

Distintius / Etiquetes

Tenim subscrits convenis i acords amb entitats per promoure valors socials des de Cavall de Cartró. Destaquem l’Etiqueta Responsable i el segell Business with Social Value.

ISO 9001

Totes les escoles bressol gestionades per Cavall de Cartró disposen de la certificació de qualitat ISO 9001:2015.

Escoles Verdes

Formar part del projecte Escoles Verdes ha comportat a les nostres escoles preguntar-nos què entenem per educar en la sostenibilitat i quin és el nostre punt de partida. Millorar la sostenibilitat del centre, millorar els nostres coneixements en aspectes relacionats amb el medi ambient i en el desenvolupament sostenible.

Treballem en diferents aspectes mediambientals per tal d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn. Contribuïm a una voluntat de transformació, de manera de fer i de la nostra relació amb l’entorn, en base a principis i valors sostenibles en tots els àmbits de la vida escolar. Entesa com una eina pedagògica per transformar la societat, a partir de la presa de consciència del mitjà en el que vivim i de l’aprenentatge de conceptes, valors i actituds en relació al respecte al medi ambient. Per això portem a terme accions com el compostatge, recollida d’oli o reciclatge en la que participen tant els infants i les famílies com les professionals del centre.

 

Compromís per la Qualitat

La implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en els estàndards establerts en la norma ISO 9001:2015 forma part de la nostra Política Estratègica, garantint una gestió dels serveis eficaç, controlada, que satisfaci els requisits dels nostres clients, i es contribueixi a la millora continua.

Totes les principals activitats de SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ es troben certificades en la norma de referència UNE-EN-ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de la Qualitat. Aquest certificat ha estat emès per l’organisme de certificació acreditat DNV GL.

Compromís pel Medi Ambient

 

El respecte pel medi ambient es troba present en la base de les nostres accions i en el nostre Projecte Educatiu. Prenem com a objectiu principal un desenvolupament sostenible, mantenint el nostre compromís en la prevenció de la contaminació, la protecció del medi ambient, la millora del consum energètic propi i dels nostres clients, i la sensibilització ambiental en l’estructura de l’organització, en els nostres clients i en els infants.

SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ disposa de la certificació emesa per DNV GL en la UNE-EN-ISO 14001:2015 Sistemes de Gestió Ambiental.

Compromís per la Seguretat i Salut dels professionals

Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L som una empresa socialment responsable i ens comprometem a generar un entorn de treball segur i saludable. Les persones i la seguretat són el nostre valor principal i no hi ha rés més important.

Mitjançant la implantació del Pla de Prevenció s’identifiquen, avaluen, controlen i eliminen els possibles riscos laborals des del seu origen.

SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ disposa de la certificació OHSAS 18001 Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball.