Projecte Semàfor al menjador escolar

Descripció:

El soroll a l’escola, i concretament el que es produeix en el moment del dinar,  tan pel moviment de taules i cadires com per les converses en tons elevats,  produeix el què coneixem com a contaminació acústica. Els infants, segons declara la OMS són el grup més vulnerable als efectes nocius del soroll.

Aquests efectes es tradueixen en mals de cap, estrès o desconcentració. Per tant,  i com a activitat diària, fomentem en els nostres infants i joves, que són usuaris d’aquest espai, a fer una bona gestió tan del silenci com del soroll, per tal de poder minimitzar al màxim els sons produïts. I com ho fem? A través del projecte semàfor.

Aquest es materialitza amb un semàfor que tenim a alguns dels menjadors escolars que gestionem, i que ens va indicant en tot moment el nivell de soroll que estem generant en aquest espai. Així sabrem segons el seu color, si hem de baixar el to de veu per fer de l’estona del dinar un moment més tranquil i agradable.

Objectius:

  • Reduir el soroll de l’espai del menjador durant els àpats
  • Aconseguir que infants i joves interioritzin els beneficis de gaudir de l’estona del dinar en un entorn sense soroll.
  • Crear hàbits saludables en relació a la contaminació acústica:
    • Parlar en un to de veu suau
    • Vigilar amb el soroll del moviment de les cadires