Titelles
Descripció
El projecte “titelles. Espai social” està pensat per a facilitar i ensenyar a nens amb risc d’exclusió social, un seguit d’eines i habilitats perquè les seves relacions socials siguin les correctes i d’aquesta manera millorar el seu posterior funcionament social, acadèmic i psicològic. Tot això mitjançant unes “titelles” (personatges) que faran més atractiu per a ells i més fàcil per a nosaltres. Amb l’objectiu de presentar diferents emocions i personalitats en un seguit d’activitats per treballar i afavorir les habilitats socials.
Objectius
  • Desenvolupar autoestima i autoconfiança.
  • Aprendre Habilitats de grup (participació activa, cooperació, decisions de grup …)
  • Aprendre a escoltar, esperar, concentrar-se, cooperar..
  • Identificar i reconèixer les diferents personalitats de les titelles.
  • Aprendre els comportaments necessaris per a ser amigable, com ajudar, compartir, no enfadar-se