Sostenibilitat
Descripció
El projecte de sostenibilitat parteix de tres principis que formen part del tarannà i cultura de les nostres escoles: La generació i l’avaluació de l’impacte social de la nostra intervenció, la participació de tots els actors implicats en les fases del projecte i l’empoderament dels participants per a realitzar les accions plantejades.

El projecte consisteix a proposar i dur a terme a les escoles bressol actuacions que ens permetin impulsar el pla de sostenibilitat de cadascuna, a partir de mesures com per exemple la potenciació de l’ús de les carmanyoles pels esmorzars i berenars, instal·lacions de punts de recollida de residus (paper, plàstic i orgànic) a l’escola, potenciació de la reutilització creativa de materials.

Totes i cadascuna de les accions apropa als infants i a les famílies a una concepció global del medi ambient, així com a fer seves les normes de respecte pels materials, no malbaratament dels recursos i l’enginy per trobar respostes creatives amb els materials que disposem.

Objectius
  • Incorporar la sostenibilitat com un valor més del projecte educatiu de l’escola.
  • Contribuir a un model de vida més sostenible.
  • Fomentar un canvi d’hàbits de tots els actors implicats a l’escola, tant dins com fora del centre.
  • Tenir una escola energèticament eficient.
  • Transmetre valors de respecte l’entorn dels infants del centre.