Psicomotricitat
Descripció
L’activitat psicomotriu es basa en la metodologia Bernard Aucouturier on el joc és lliure, és a dir, l’infant realitza activitats espontànies i permissives a partir de diferents materials específics (mirall, teles, mòduls tous i durs, cercles, etc.) per facilitar l’expressió motriu.

El desenvolupament de l’activitat està estructurada en diferents sessions, en primer lloc, realitzarem el ritual d’entrada, seguidament el ritual de representació i finalment el ritual de sortida.

Un fet característic és l’estructura de coixins (murs, torres…) on la destrucció per part de l’infant marcarà l’inici de l’activitat.

La finalitat d’aquestes sessions psicomotrius és desenvolupar el joc espontani dels infants sense ser jutjats i expressar les seves emocions amb les interaccions del seu propi món que l’envolta.

Objectius
  • Afavorir el desenvolupament de la funció simbòlica i sensoriomotriu de diferents formes.
  • Vivenciar el plaer del moviment a través de l’activitat motriu espontània dels infants.
  • Acompanyar a l’infant en els aspectes socials de la relació amb els seus companys/es.
  • Facilitar la creativitat.