Música
Descripció
La música és molt important en els primers anys de vida de l’infant, ja que sense adonar-se va aprenent progressivament a reconèixer el món que l’envolta amb el to festiu i juganer que li proporcionen les cançons. Tots els infants tenen capacitat pel cant i és una necessitat, com ho és el moviment, el joc o la paraula.

Per aquest motiu, cal que l’infant experimenti el goig de la cançó com un element més de joc. La música forma part del dia a dia a l’escola bressol no només cantant i escoltant cançons, sinó també a través de: audicions, jocs de falda, instruments musicals, etc. També utilitzem la música com a recurs addicional en diverses propostes, és a dir, com a recurs ambiental per establir un espai tranquil i relaxat.

Objectius
  • Crear l’hàbit d’escoltar.
  • Reconèixer alguns instruments musicals dins d’una audició.
  • Desenvolupar la sensibilitat musical mantenint l’atenció davant determinades audicions musicals.
  • Reconèixer diferents sons.
  • Reconèixer diferents cançons.
  • Manipular diferents instruments musicals i fer música.
  • Gaudir cantant.