Descobrim l’Atelier
Descripció
L’atelier és un espai on els infants acudeixen en petit grup, on poden escollir propostes de manera lliure, preparades pel docent. Els racons que pot contenir són: propostes de llum (taula de llum i retroprojector), racó gràfic-pictòric (aquarel·les, temperes, retoladors, llapis), propostes de modelatge amb fang, racó de la natura amb diferents elements per observar i fer composicions, racó de construcció amb el retroprojector i la tarima de construcció.

En aquest espai fomenta que els infants desenvolupin els seus llenguatges expressius, amb propostes diferents a les quals poden trobar dins la seva estança de referència.

Objectius
  • Proposar contextos per desafiar als infants a expressar-se amb diferents llenguatges.
  • Potenciar un ambient de calma i concentració durant l’activitat dels infants, mitjançant el treball en petit grup.
  • Afavorir la investigació i documentació dels processos d’aprenentatge dels infants.
  • Proporcionar als infants noves eines per a l’experimentació