Home Missió
Missió
Gestió escoles bressol municipals - Cavall de Cartró
Oferim propostes de qualitat dirigides a les necessitats dels infants i adolescents amb la voluntat de contribuir al seu desenvolupament integral. Essent coneixedors de la responsabilitat de la nostra tasca, a Cavall de Cartró Serveis Educatius creem projectes educatius exclusius per cadascuna de les activitats, adaptat tant a les seves característiques, com a l’entorn social–cultural.

Donem molta importància a la pedagogia de la vida quotidiana dels nostres infants i joves, acompanyant-los en l’establiment de la base pels futurs aprenentatges, amb els que es trobaran més endavant.

Conscients de la importància de l’espai de l’alimentació a les escoles, elaborem menús de qualitat, variats, equilibrats i amb productes de proximitat, adaptant-nos a les necessitats alimentaries a nivell individual.